Es chunnt es Mändli us Stei

Es chunnt es Mändli us Stei
mit stiife Bei.
Es chunnt es Mändli us Holz
das lauft ganz stolz.
Es chunnt es Mändli us Lumpe
Das chann guet gumpe.
Dänn chunnt de Hampelmaa,
Wo am beste tanze chaa.


Ähnliche Verse:


Verskategorien

Dieser Vers gehört zu folgenden Kategorien:

Stein