Wänn mis Büebli/Meiteli laufe cha

Wänn mis Büebli/Meiteli laufe cha,
mues es Schue und Strümpfli ha,
Und en nagelneue Huet,
Dänn gfallt’s de Lüte guet.


Ähnliche Verse:


Verskategorien

Dieser Vers gehört zu folgenden Kategorien:

Schuhe